Ignacy Jan Paderewski i Stanisław Barcewicz, Melodia

na skrzypce i fortepian, PWM 4902

Transkrypcja skrzypcowa jednego z najsłynniejszych utworów fortepianowych Paderewskiego. Autor transkrypcji, wybitny polski skrzypek i pedagog, Stanisław Barcewicz wykonywał ją często podczas swoich występów, prezentując jej liryczną śpiewność. Dzięki temu weszła ona na stałe do repertuaru wiolinistycznego.

authors

PWM no.

Publikację można kupić